Մեր մասին

Մեդիատորիան Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի միջազգային լրագրության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողների համատեղ բլոգն է։
Այս հարթակում ուսանող լրագրողների հոդվածներն են, մուլտիմեդիա լրագրության փորձերը։